O nas

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej Wspólnota Św. Krzysztofa w Słupsku
SNE naszej diecezji jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji który w 1983 roku w przemówieniu na Haiti stwierdził, że Nowa Ewangelizacja powinna być „nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu”. Zaproszenie do ewangelizacji zostało przede wszystkim podjęte w encyklice Redemptoris Misio oraz adhortacji apostolskiej CHristifideles Laici. Jej celem jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów, oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot, tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny.
Charakterystyka Szkoły Nowej Ewangelizacji
Kerygmatyczna – głównym celem SNE jest głoszenie kerygmatu, czyli głównych prawd chrześcijańskiej wiary, tak aby każdy uczestnik mógł przeżyć osobiste spotkanie z Jezusem.
Charyzmatyczna – ewangelizacja nie jest nakłanianiem innych do własnych przekonań, ale dawaniem propozycji wiary, pozostawionej wolnemu wyborowi człowieka. Ze względu na to podstawową zasadą SNE jest otwartość na działanie Ducha Świętego, tak aby to On mógł przekonywać serce uczestnika.
Wspólnotowa – ewangelizacja dokonuje się we wspólnocie oraz w łączności z Kościołem, ma także na celu tworzenie nowych wspólnot.
Patronem naszej Wspólnoty jest św. Krzysztof, którego imię znaczy „niosący Chrystusa”. Tak jak nasz patron chcemy nieść Chrystusa wszystkim ludziom poprzez głoszenie Dobrej Nowiny o Zbawieniu:
Bóg kocha Ciebie takiego jakim dzisiaj jesteś.
Kocha Cię mimo, że jesteś grzesznikiem.
Jezus Chrystus już umarł i zmartwychwstał dla Ciebie.
Uwierz, nawróć się i ogłoś, że Jezus Chrystus jest Twoim jedynym Zbawicielem i Panem.
Przyjmij dar Ducha Świętego.
Wejdź do wspólnoty chrześcijańskiej.
Głosimy żywego Jezusa poprzez:
– comiesięczną ewangelizację „od drzwi do drzwi” w wybranej parafii, do której zaprosi nas ksiądz proboszcz
– organizowanie rekolekcji i kursów ewangelizacyjnych.
Zapraszamy wszystkich którzy chcieli by włączyć się w dzieło ewangelizacji na spotkania Wspólnoty św. Krzysztofa, które odbywają się przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku, w salce na górze wejście od zakrystii.
Poniedziałek, godzina 19:30,
– modlitwa uwielbienia,
– czytanie Słowa Bożego,
– modlitwa wstawiennicza,
Eucharystia z modlitwą uwielbienia – 1 poniedziałek miesiąca godzina 19:30