Wielki Czwartek dzień ustanowienia sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii

Drodzy Kapłani !
W Wielki Czwartek , dzień w którym Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa , składamy wyrazy wdzięczności i szacunku za waszą posługę kapłańską. Niech Dobry Pasterz, daje ciągle nowe siły do pracy z ludźmi, których każdego dnia stawia na drodze kapłańskiej posługi.
Jezus Chrystus niech będzie dla Was zawsze Źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym swym życiem świadczyli o swej przynależności do Boga. Życzymy Wam, abyście zawsze byli wierni Kapłaństwu Chrystusowemu i odważnie kroczyli za Jezusem, głosząc Ewangelię całemu światu. Życzymy obfitych łask Bożych , darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej.

Z pamięcią modlitewną , wspólnota św. Krzysztofa SNE w Słupsku.