Wielki Czwartek dzień ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii

Czcigodny ks. Bp Zbigniewie , ks. Bp Krzysztofie , ks. Bp Edwardzie , ks. Bp Pawle , ks. Krzysztofie opiekunie naszej wspólnoty , ks. Tomaszu proboszczu parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Słupsku , drodzy Kapłani !
W Wielki Czwartek , dzień w którym Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa , składamy wyrazy wdzięczności i szacunku za waszą posługę kapłańską.
Niech powołanie , które otrzymaliście przynosi wiele dobra, a także rodzi wiarę, nadzieję i miłość , a Zmartwychwstały Pan niech towarzyszy w każdym dniu kapłańskiej posługi.
Życzymy obfitych łask Bożych , darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej.

Z pamięcią modlitewną , wspólnota św. Krzysztofa SNE w Słupsku.