Życzenia

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.

Lb 6,24-26

Błogosławionego Nowego Roku 2024

życzy Wspólnota św. Krzysztofa w Słupsku