Życzenia z okazji świąt Wielkanocnych

5 Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. 6 Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. 7 A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem».
Mt 28 5-7

Życzymy wszystkim aby Zmartwychwstały Chrystus był dla nas żródłem siły ,mocy i wiary na każdą chwilę naszego życia.

Niech Jezus Chrystus oświeca każdego z nas swoim światłem, przynosi radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi.

Błogosławionych świąt Wielkanocnych życzy Wspólnota św. Krzysztofa SNE w Słupsku