Życzenia z okazji świąt Wielkanocnych

Zwycięstwo pochłonęło śmierć!
1 Kor 15,54

Życzymy wszystkim aby Zmartwychwstały Pan życia i śmierci otwierał nasze oczy i serca, napełniał je światłem Zmartwychwstania,
pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.
Niech święta Zmartwychwstania Pańskiego pomogą nam na nowo odkryć potęgę Bożej miłości.

Błogosławionych świąt Wielkanocnych życzy Wspólnota św. Krzysztofa SNE w Słupsku